Mindfulness en commandovoering: een verkenning

In opdracht van de Brandweeracademie en Veiligheidsregio Kennemerland heeft het Instituut Fysieke Veiligheid het rapport ‘Met beide benen op de grond’ gepubliceerd. (2017). De onderzoeksvraag was: kan Mindfulness een bijdrage leveren aan een betere besluitvorming onder druk door commandovoering bij de brandweer?

Mindfulness, het vermogen om met volle aandacht, nieuwsgierig en niet-oordelend aanwezig en opmerkzaam te zijn, staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Niet alleen als leefstijl, maar ook als praktische toepassing om beter te functioneren en heilzamer met storende emoties als stress om te gaan. In dit verkennend onderzoek is een grote hoeveelheid psychologische en neurobiologische literatuur met betrekking tot mindfulness bestudeerd. Uit deze literatuur blijkt dat mindfulnesstrainingen aantoonbaar bijdragen aan het verminderen van stress en het verhogen van de emotionele stabiliteit en geestelijk welbevinden. Aangezien commandovoering bij de brandweer stressvol kan zijn, is dit goed nieuws (zoals dit ook goed nieuws is voor andere beroepsgroepen die moeten functioneren onder grote stress, zoals politieagenten, militairen en ambulancepersoneel). Ook is gebleken dat mindfulnesstrainingen effectief worden ingezet ter behandeling en voorkoming van stressklachten zoals PTSS. Ook dat is positief voor mensen die onder grote stress moeten werken.

Wil je meer weten over de inhoud van dit rapport en de positieve bevindingen van Mindfulness bij het nemen van besluitvorming onder druk? Mail dan naar info@silentum.nl.

2019-01-14T13:09:34+02:00 13 juni 2017|