Oefening Glimlachen

2019-01-14T13:10:48+02:00 8 december 2016|

glimlachOnderzoek heeft aangetoond dat onze kijk op het leven al kan veranderen door een minieme veranderingen in het lichaam. Een subtiel iets als fronsen, glimlachen of van houding veranderen, kan een ingrijpende invloed hebben op onze stemming en het soort gedachten dat ons brein produceert. De handeling van glimlachen maakt je blij. Je hoeft dus niet te wachten tot je je blij voelt. Oefen eens om vaker een glimlach om je mond te toveren en merk zelf het verschil. Ook al voelt het gemaakt en ‘niet echt’ je zult opmerken dat de banden tussen lichaam en geest heel nauw zijn. Je komt erdoor in een positieve vicieuze cirkel. Een kleine moeite dan toch om vaker te glimlachen?

Lichamelijk Welzijn en Pepernoten

2019-01-14T13:10:51+02:00 8 december 2016|

pepernotenHet heeft geen zin je geest te trainen als je niet goed voor je lichaam zorgt. De keuzes die je maakt op het gebied van slapen, eten, drinken en bewegen hebben hun weerslag op je geest, dus ook op je meditatiebeoefening. Wees je bewust van wat je in je lichaam stopt. Ga eens na hoe je je voelt na een maaltijd. Draagt het voedsel bij aan je vitaliteit of word je er juist rusteloos of slaperig van? En wees je bewust van wat je lichaam nodig heeft aan beweging. Neem jezelf serieus, onderzoek het en pas je gedrag en gewoonten eventueel aan. Met die milde vriendelijkheid die altijd bij mindfulness hoort. Zo ging ik, die suikervrij probeert te leven, toch even overstag voor pepernoten en marsepein. Zó lekker. Ik heb er bewust van genoten en ook dat is mindful.

Mindfulness en Problemen

2019-01-14T13:10:55+02:00 8 december 2016|

Wie kent ze niet? Problemen! Onze eerste reactie is de problemen op te willen lossen. We willen ervan af. Problemen zijn er pas als er een standpunt is ingenomen en je meent te weten hoe het zou moeten zijn. Pas als je vindt dat iets goed of slecht is geef je je automatische reactie, gekleurd door al bestaande opvattingen, conditioneringen, angsten en verlangens.
Mindfulness leert ons naar een nieuwe situatie te kijken vanuit niet-weten, vanuit een open gewaarzijn dat geen belangen, doelen en angsten kent. Vanuit stilte, niet-weten, kan dan iets nieuws ontstaan. Een respons in plaats van een reactie. Je hoeft geen reactie te geven of op te lepelen vanuit oude patronen maar kan wel stil en aandachtig zijn en opmerken wat er opkomt, opwelt, zich aandient. Het is als het ware een open, wakker wachten, in plaats van gejaagd zoeken naar een oplossing.

Maar dit vereist oefening en oefening. Juist ná de training. Ik hoop dat jij nog oefent en steeds beter in staat zult zijn je problemen mindful op te lossen. Steuntje in de rug nodig? Elke eerste dinsdag van de maand mediteren we in Zevenhuizen en inspireren elkaar om zo mindful mogelijk te leven.

Over de zelfcompassie training

2019-01-14T13:10:59+02:00 5 oktober 2016|

omarmenspiegelDit is een extra bericht om jullie attent te maken op de vervolgtraining van de mindfulnesstraining. Op woensdagavond 26 oktober start de Zelfcompassietraining in Zevenhuizen.

Hoor jij nog maar al te vaak dat stemmetje vol zelfverwijt? Nog steeds moet alles anders en vooral beter? Dan leer je in deze training dat stemmetje tot zwijgen te brengen en een milde, vriendelijke houding te ontwikkelen naar jezelf. Wil je graag meer warmte, geborgenheid en verbondenheid met jezelf en anderen ervaren dan is de compassietraining daar erg geschikt voor. De oefeningen richten zich op zorg voor jezelf en meer begrip van de complexiteit van je brein en je automatische reacties. Je ontwikkelt betrokkenheid (compassie) bij je eigen zwakheden, ongemak en pijn.

De theorie gaat o.a. over het gevaarsysteem, jaagsysteem en zorg/kalmeringssysteem. Bij de meeste van ons is dat laatste onderontwikkeld. Te vaak zitten we in de gevaar- of jaagmodus met de daarbij behorende stress. Door de ervaringsgerichte oefeningen ontwikkel je het zorgsysteem en emoties zoals tevredenheid, welbevinden en dankbaarheid. Je gedrag zal vrediger, kalmer, speelser en meer ongedwongen worden.

Deze training kent geen huiswerk maar wel ‘oefensuggesties’ zowel mét als zonder begeleide audiobestanden. Je kiest (met mildheid) van week tot week die oefeningen die het beste aansluiten bij jouw individuele proces.
Officieel heet deze training ‘Mindfulness Based Compassionate Living’.

Onderstaande resultaten zijn wetenschappelijk bewezen:

– Een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen
– Grotere vaardigheid om met moeilijkheden om te gaan
– Minder angst om fouten te maken en minder angst voor afwijzing
– Betere zelfzorg en gezonder eetgedrag
– Meer emotionele intelligentie en effectievere emotieregulatie
– Meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme
– Meer sociale verbondenheid

Deelname is mogelijk voor iedereen die ervaring heeft met zelfreflectie en meditatie (bv door een mindfulnesstraining).

Je kunt voor meer achtergronden van deze training ook de volgende website bezoeken: www.compassietraining.nl

Over de doe-modus en de zijn-modus

2019-01-14T13:11:03+02:00 5 oktober 2016|

poort_natuur_nieuwsDe Doe-modus wordt opgestart zodra ons brein vindt dat de huidige ervaring niet helemaal oké is en dat er een betere ervaring te verkrijgen is door iets te doen. Niet hier maar daar. Niet nu maar later. De doe-modus is de verandermodus. Dus maken we to-do lijstjes om de discrepantie tussen de huidige ervaring en de gewenste ervaring te overbruggen. Onze geest vormt zo voortdurend lijstjes om de dag zin en sturing te geven. Deze lijstjes bepalen de weg en daardoor het landschap van onze dag. De lijstjes kunnen ons behoorlijk opjagen en uitputten. Herken je dit?

Pas als we onszelf afvragen of de lijst de prijs van de inspanning waard is kan ons perspectief zich weer verbreden, vaak met een zucht van verlichting. Na voldoende oefening glijdt je dan vanzelf weer in de zijn-modus. Zijn kun je niet doen. Met zijn hoef je niets te bereiken. In de modus van zijn is het goed zoals het is. Je kijkt om je heen en ziet wat het hier en nu te bieden heeft. Zonder oordelen, zonder verwachtingen. Het lichaam kan zich ontspannen. Het krijgt de kans zich te voeden en te herstellen. Omdat er niet langer iets mis is valt de cyclus van reactiviteit weg. En zo bereiken we – paradoxaal genoeg door te stoppen met streven – dat waar we naar streefden: de ervaring dat het oké is. Dat wat we zochten was altijd al aanwezig, recht onder onze neus!

OEFENING ‘in contact met de ander bewust zijn van jezelf’

2019-01-14T13:11:06+02:00 5 oktober 2016|

  • lantaarn_nieuwsProbeer niet te ver vooruit te denken en wees met je volle aandacht bij de ontmoeting. Ga na of je ook alleen kunt luisteren, en even niets doen. Als je toch je zoekende geest of je bezige tong in actie voelt schieten, glimlach er dan maar om.
  • Probeer je bewust te zijn van je lichaamshouding. Niet zozeer met het oog op ‘hoe kom ik over’; maar meer letterlijk: voel ik hoe ik hier zit of sta.
  • Als je zit kun je echt de stoel voelen onder je zitvlak. Als je staat kun je de aandacht naar de voeten laten gaan, ze stevig onder je neerzetten.
  • Wees je bewust van de lucht op je huid: er is ruimte om je heen.
  • Voel hoe het voor je is om de ander aan te kijken.
  • Wees je ook eens bewust van al die oordelen, vooroordelen, gevoelens, gedachten die opkomen ná een contact. Het is voldoende om deze innerlijke reacties te herkennen. Bleef mild. Uiteindelijk is een oordeel ook niet meer dan een oordeel.

Dag van de stilte

2019-01-14T13:11:10+02:00 5 september 2016|

Vorige keer kondigde ik de landelijke dag van de Stilte al aan. Silentum doet dit jaar voor de eerste keer mee. Ik organiseer een bijeenkomst van 10.30 tot 14.00 uur. We doen mindfulness oefeningen die te maken hebben met mindful spreken en mindful luisteren. We mediteren tussen 11.00 en 12.00 in 3 blokken van ruim een kwartier. Tussendoor kun je dan je benen strekken. Daarna gebruiken we de lunch in stilte met elkaar in een kring of aan een grote tafel. Dat hangt nog van de locatie af. We eindigen met yoga. Ik vraag er slecht € 5,00 voor om eventueel een zaal te kunnen huren. Laat om die reden graag zo spoedig mogelijk weten of je op 30 oktober aanwezig wilt zijn. Het lijkt mij inspirerend een periode in verstilling met gelijkgestemden door te brengen, wetende dat er op dat moment vele duizenden mensen in Nederland ook de stilte toegewijd zijn.

Terugblik workshop ‘Mindfulness op het werk’

2019-01-14T13:11:14+02:00 5 september 2016|

Vorige week kwam er een interessante offerte aanvraag binnen van een flinke organisatie. Wat een fijn teken dat het meer en meer staat te gebeuren: mindfulness op de werkplek! Of Silentum dit nu mag gaan verzorgen of niet, het is in elk geval een goed teken. Stel je eens voor dat niet alleen jij maar ook heel veel van je collega’s opmerkzamer en aandachtiger zijn op hun eigen signalen maar ook op die van anderen. Dat er werkelijk iets gaat veranderen in organisaties! Dit is weer een oefening voor mij in loslaten. Een fraaie offerte maken, verzenden en dan loslaten. Vertrouwen dat het zal gaan zoals het goed is voor mij en voor de aanvrager. Niet-streven, geduld en acceptatie. Zie je, hoe je altijd kunt blijven oefenen in mindfulness? Ik ook hoor. Elke dag weer.

Zomer wens

2019-01-14T13:11:18+02:00 19 juli 2016|

Ik wens jullie een heerlijke zomer toe. Fijne vakanties, goed weer, fraaie panorama’s, sportieve wandelingen, kinderen die zich vermaken, zwoele, luie dagen, gezellige bbq’s, en het vermogen dit alles op te merken en mild te blijven als het niet gaat zoals jij het graag zou willen. Want geheid, ook dat komt voorbij deze zomer.

Oefening

2019-01-14T13:11:22+02:00 19 juli 2016|

Zeg in de komende week een keer heel duidelijk ‘NEE’ op iets wat over jouw grenzen gaat.  Durf je eigen keuze te maken.