Zelfcompassie volgens Kristin Neff

De training zelfcompassie die op 5 april start is gebaseerd op het werk van de Amerikaanse psychologe Kristin Neff. Zij stelt dat de daadkracht die we door zelfcompassie bereiken is gebaseerd op liefde en niet op angst. Het populaire idee dat zelfcompassie tot luiheid leidt is onzin en staat een liefdevolle relatie met onszelf in de weg. Zelfcompassie bestaat volgens Neff uit drie componenten: vriendelijk zijn tegen jezelf, beseffen dat we verbonden zijn met elkaar en mindfulness; en moet niet verward worden met zelfmedelijden of, aan de andere kant, zelfwaardering. ‘Het klopt wel dat een positief zelfbeeld gezond is,’ zegt ze, ‘maar de basis waarop dat zelfbeeld rust is cruciaal. Bij zelfwaardering baseer je je positieve zelfbeeld op het vergelijken met anderen, op beter zijn dan anderen. Bij zelfcompassie ga je uit van onze gedeelde menselijke eigenschappen.’  Tijdens de training, die een mooi vervolg is op een mindfulness training, zal ik dieper ingaan op die gedeelde menselijke eigenschappen, de werking van ons brein en leer je je kalmeringssysteem te vergroten. Mocht je vragen hebben over deze training bel me dan gerust!

2019-01-14T13:10:41+02:00 18 februari 2017|