Mindful Leiderschap in de medische setting

Geschreven door: Wendy Kersemaekers, PhD

januari 2020: Ingekort weergegeven vanuit de wetenschapsnieuwsbrief van de VMBN door Danielle ter Haar

Er is veel werk-gerelateerde stress onder zorgprofessionals. Medisch personeel ervaart hoge werkdruk en staat onder druk om productienormen te halen. Ook is de   administratieve last en emotionele belasting hoog. Het risico op burn-out en uitval is dan ook groot. Het is van belang dat medisch leiders een omgeving creëren die zorgzaam en gezond is voor zowel patiënten als personeel. Wat kan mindfulness betekenen voor medisch leiders en wat zijn kenmerken van mindful leiderschap?
 

Het Radboudumc Centrum voor Mindfulness ontwikkelde de training ‘Mindful leidinggeven voor medisch specialisten’ en onderzocht hoe deze training het leiderschap van medisch specialisten beïnvloedde. Alle deelnemers, behalve één, rapporteerden een breed scala aan effecten op leiderschapsvaardigheden en kwaliteiten. 


Houding en gedrag naar zichzelf

Allereerst gaven deelnemers aan dat ze zich na de training meer bewust waren van hun houding ten opzichte van zichzelf als leiders. Ze benoemden dat ze anders omgingen met gedachten en emoties, bijvoorbeeld door deze op te merken zonder er meteen iets mee te hoeven doen, zich minder snel te laten afleiden en beter voor zichzelf op te komen.

Houding en gedrag naar anderen toe

Veel geïnterviewden noemden dat ze effectiever en bewuster communiceerden door de training, door beter en met meer aandacht te luisteren, anderen minder te onderbreken, en meer open vragen te stellen. Ook stelden ze zich vaker kwetsbaar op en deelden ze wat ze lastig vonden, zoals hoge werkdruk.

Concluderend

De data laten zien dat mindful leiderschap bestaat uit persoonlijke en intra-persoonlijke componenten die zowel in houding als observeerbaar gedrag tot uitdrukking komen.

We hopen dat de inzichten uit dit onderzoek inspireren tot het verder inzetten en onderzoeken van mindful leiderschaps-trainingen in de medische setting.

2020-01-29T10:28:16+02:00 29 januari 2020|