Mindful Werken maakt het verschil

De eerste conferentie over mindfulness in organisaties was een mijlpaal voor de Europese mindfulnessbeweging. Meer dan 150 deelnemers uit alle windstreken van Europa kwamen op 11 oktober 2018 tezamen voor de laatste (wetenschappelijke) inzichten over de effecten van mindfulness op het werk in de praktijk en mindful leiderschap. Ze deelden best practices van minfulness implementaties in eigen organisaties en volgden verschillende masterclasses en workshops om zelf een nog betere leidinggevende te worden.

Aan de hand van onderzoeksresultaten en ervaringen maakten de sprekers op de conferentie de balans op. Ze waren kritisch en konden lang niet voor alle vermeende effecten van mindfulness al een wetenschappelijke onderbouwing bieden. Toch was de algehele teneur op deze eerste conferentie dat mindfulness steeds meer het verschil maakt op de werkvloer.

Willen organisaties beter functioneren, dan is mindfulness onontbeerlijk. Mindfulness zorgt voor aandachtigheid, focus, veerkracht,meer creativiteit, veranderingsbereidheid, hogere productie, betere prestaties en minder stress bij individuen. Dat blijkt uit vele onderzoeken.

Mindfulness is de sleutel tot het worden van een emotioneel intelligente, een meer compassievolle leider of leidinggevende.Training zorgt ervoor dat het ons nieuwe standaardgedrag wordt, omdat ons brein verandert. Dat is het beeld dat opstijgt uit een vergelijking van 60 onderzoeken naar de invloed van meditatie op emotionele intelligentie.

Mindfulness is niet meer weg te denken uit organisaties. Er is meer en beter onderzoek nodig om eenduidige conclusies te kunnen trekken. Mindfulness verdient het om grondig te worden onderzocht; de ervaringen zijn al veelbelovend.  Bovenstaande is een uittreksel van een artikel op de website van het Centrum voor Mindfulness. 

2019-01-14T13:08:19+02:00 19 december 2018|